Latest News

Friday, November 22, 2013

Ilmu Pelet dan Tata Caranya

Menarik  Hati
Menarik, Mengguncang hati, membuat rindu 

Jika anda menginginkan untuk mengambil / menarik hati seseorang , Agar supaya dia memendam rasa rindu yang teramat sangat serta kasih sayang dan cinta yang teramat besar pada anda, sehingga dia patuh, tunduk serta ta’at pada anda, Maka tulislah Asma’ – Asma’ dibawah ini pada selembar kertas , inilah Asma’ yang harus anda tulis  :
Ditulis pada muka yang pertama :

g~}äRjA  g~}äRjA

Ditulis pada muka kertas yang ke2 ( belakangnya ) :

g~}äBQ  g~}äBQ

Tinta yang dipakai untuk menulis adalah darah katak yang diambil dan disembelih pada sa’at Marikh ( Mars ) yaitu Hari Selasa antara jam 6 pagi  - 8 pagi , Asma’ di atas harus ditulis ditempat yang sepi atau dirumah yang kosong, Setelah Selesai anda menulis Asma’ diatas,Menghadaplah kearah Matahari kemudian bacakanlah pada kertas tsb ayat terakhir dari surat Al – Hasyr  1x ( ayat 24 ), Inilah Ayat terakhir dari surat Al – Hasyr yang dimaksud :

Kemudian menghadap ke arah Selatan dan membaca  Surat At-Tariq 1x   Ayat 1 – 8, Dan inilah Ayatnya yang dimaksud :

Kemudian menghadap ke Arah Utara dan Membaca Surat Al – Qodar  1x ( 1 surat penuh ), Inilah Surat Al – Qodar yang dimaksud :

Kemudian membaca Azimah dibawah ini 1 x, Inilah azimah yang dimaksud :

èf]  [Ì   k&Q=Aãp  k&e?e>p  k&ZÌQp  k&çf-p  k&.~s  äi vã  Ö~mä1p=  =FRi ä}  kb~fQ  h?Qã
ÖQäÉp  Õ8qip  Õ8ã<ãp _FQp  Öç2i  ûeã ×××××× 'næ ××××××0<ãq-  S~j-p  =Jæp  SjAp 8ãÒYp
g.Reã   g.Reã  ä1qeã  ä1qeã  ÖQäB  ÖQäBeã ××××××oæ××××××dqç]p

A’zamu ‘alaikum ya ma’syarar ruuhaaniyyati illa maa hayyajtum wa jalabtum wa ‘ataftum wa zalzaltum wa asra’tum bi ‘itfi qolbi wa fuaadi wa sam’i wa bashari wa jamii’i jawaarihi  .......( Sebutkan nama yg dimaksud ) Binti.......( Sebutkan Ayah dari orang yg dimaksud ) Ila mahabbatin wa ‘isyqin wa iradatin wa mawaddatin wa too’atin wa qobuulin ....... ( Sebutkan Nama Anda ) Bin......... ( Sebutkan nama Ayah anda ) As-saa’ata As-Saa’ata Aluuhan Aluuhan Al-‘ajala Al-‘Ajala

Artinya : “ Aku membacakan Azimah mantra pada kalian semua wahai Khodam golongan Ruhanny agar supaya kalian semua menggerakan/ menggetarkan, Menarik, menimbulkan rasa kasih sayang ,menggoncangkan, menyegerakan dengan rasa cinta kasih pada hati, Sanubari, Pendengaran, Penglihatan, dan semua anggota badannya .......( Sebutkan nama yg dimaksud ) Binti.......( Sebutkan Ayah dari orang yg dimaksud ), agar mencintai, merindukan, menyayangi, Menta’ati dan menerima....... ( Sebutkan Nama Anda ) Bin......... ( Sebutkan nama Ayah anda ), Saat ini juga saat ini juga, Sekarang sekarang, Cepatlah cepatlah wahai Khodam. “ Ifrit dari golangan Jin berkata “ Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya.  Seorang yang mempunyai Ilmu dari Kitab ( Taurat dan Zabur ) Berkata “ Aku akan membawa singgasana itu kepadamu ( Sulaiman A.S ) sebelum matamu berkedip, “ Maka ketika dia ( Sulaiman A.S ) melihat singgasana itu terletak dihadapannya , Diapun berkata “Ini termasuk karunia tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari ( nikmatnya ), barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk ( kebaikan ) dirinya sendiri, Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya tuhanku maha kaya, maha Mulia ”.

Kemudian asapilah kertas tersebut dengan Asap bukhur kayu cendana merah atau Muqil Azraq ( Biru ) atau Bukhur Sundurus, Maka apabila anda melakukan semua tata cara diatas yang telah di sebutkan Sesungguhnya Amaliah anda Musatajab seketika dan pada sa’at itu juga terlaksana keinginan anda, Berhati hatilah anda jangan sampai Ilmu ini di salah gunakan pada jalan yang tidak benar.

Catatan : Katak di sembelih menggunakan Pisau yang tajam.
Sumber Literatur : Kitab Asrarul Mahabbah ( Rahasia Ilmu Pelet )

No comments:

Post a Comment

Tags

Recent Post

AD BANNER