Latest News

Monday, July 15, 2013

Watak Wanita Menurut Hari kelahiranWatak Wanita Menurut Hari kelahiran
Wanita yang lahir pada Senin Wage kebanyakan tidak mau kalah dengan pasangannya, gampang
emosi tetapi pandai. (gambar: Herjaka HS)

Watak Wanita Menurut Hari kelahiran

Wanita yang lahir pada hari Sabtu dan pasaran
Paing: adalah wanita yang mempunyai watak bisa baik dan juga bisa buruk. Kalau baik terlalu baik tetapi kalau buruk akan sangat buruk. Tidak pernah puas dengan pasangannya.
Wanita yang lahir pada hari Minggu pasaran Pon: galak, patuh pada lelaki, mempunyai sifat cemburu yang berlebihan.
Wanita yang lahir pada hari Senin pasaran Wage: pandai , mudah emosi, tidak mau kalah dengan pasangannya.
Wanita yang lahir pada hari Selasa pasaran Kliwon: adalah sosok wanita yang tidak patuh dengan pasangannya, dan kalau tidak hati-hati mudah jatuh karena goda.
Wanita yang lahir pada hari Rabu pasaran Legi wataknya mirip dengan wanita yang lahir pada Sabtu Wage: kalau baik keliwat baik demikian juga sebaliknya kalau buruk keliwat buruk.
Wanita yang lahir pada hari Kamis pasaran Paing: adalah wanita yang patuh kepada pasangannya tetapi sayang gampang jatuh dalam godaan.
Wanita yang lahir pada hari Jumat pasaran Pon: adalah wanita yang tidak asal tunduk kepada pasangannya, boros, banyak halangannya, tetapi jinurung atau permohonannya selalu dikabulkan oleh Hyang Agung
Wanita yang lahir pada hari Sabtu pasaran Wage: sosok wanita yang sangat patuh kepada pasangannya, pandai, teliti, hati-hati, tetapi sering kurang memperhatikan anak-anak.
Wanita yang lahir pada hari Minggu pasaran Kliwon: adalah sosok wanita yang sungkan bergaul, kurang percaya diri, pencemburu dan kurang memperhatikan pasangannya.
Wanita yang lahir pada hari Senin pasaran Legi: adalah sosok wanita yang berani kepada pasangannya, tetapi banyak mendatangkan rejeki.
Wanita yang lahir pada hari Selasa pasaran Paing: adalah sosok wanita yang suka pamer, dan kurang memperhatikan pasangannya.
Wanita yang lahir pada hari Rabu pasaran Pon: adalah wanita yang pencemburu tetapi dapat menyembunyikan perasaan cemburu itu di depan pasangannya, dan kurang memperhatikan pasangannya.
Wanita yang lahir pada hari Kamis, pasaran Wage: pandai menyelesaikan segala pekerjaan, banyak rejekinya, tetapi galak hingga mengalahkan pasangannya dan gampang terkena godaan.
Wanita yang lahir pada hari Jumat pasaran Kliwon: adalah wanita yang patuh pada pasangannya, waskita atau mengetahui apa yang dikehendaki pasangannya, hati-hati, gampang mendapatkan rejeki, tetapi termasuk wanita yang pencemburu.

No comments:

Post a Comment

Tags

Recent Post

AD BANNER